Centraal in ons zorgoverleg staan de klassenraden. Deze worden wekelijks voorgezeten door de zorgcoördinator en bijgewoond door de beleidsondersteuner, klasleerkracht, ondersteuner en directie indien nodig. Elke klasgroep wordt besproken, we bekijken de globale evolutie en de individuele noden van de kinderen. Als blijkt dat een leerling extra zorg nodig heeft, zoeken we een gepaste oplossing. Dit steeds in overleg met de ouders en het CLB.

Indien we merken dat het klasaanbod (groepswerkplan) niet voldoende is voor een leerling, organiseren we individuele therapie of zoeken we naar meer geschikte werkvormen. Daarvoor beschikken we intern over twee logopedisten en een ergotherapeut. We werken ook samen met een externe kinesitherapeut.

We kiezen ervoor om onze paramadici zoveel mogelijk klasintern te laten werken. Zo kunnen de kinderen blijven aansluiten bij de groep terwijl ze toch individuele aandacht krijgen.

Hier vind je meer uitleg over ons zorgbeleid
sj-visie-zorg