De Sint-Jozefschool, type basisaanbod, is een school voor kinderen met (ernstige) leerproblemen. We streven naar een harmonische ontwikkeling van het individu. Daarom schenken we aandacht aan alle ontwikkelingdomeinen.

We willen onderwijs, opvoeding, zorg en therapie verstrekken aan alle kinderen die er tijdelijk of permanent nood aan hebben en onvoldoende kunnen geholpen worden in het gewoon lager onderwijs.

De Sint-Jozefschool wil meer zijn dan alleen een instituut voor kennisoverdracht. We merken hoe langer hoe meer dat onze kinderen naast het ‘leren leren’ veel nood hebben aan ‘leren leven’.

Het welbevinden en de sociale vaardigheden van onze kinderen spelen daarbij een grote rol. Emotionele en relationele basisstabiliteit zijn onontbeerlijk om tot leren te komen.

Onze deur staat onvoorwaardelijk open voor alle kinderen, ongeacht hun huidskleur, ras, taal of sociale klasse. Op school heerst een christelijke visie van waaruit wij kennismaken met andere godsdiensten en culturen. Op die manier brengen we de kinderen essentiële waarden bij: rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, gelijkheid, eerlijkheid, respect...

De omgang tussen kinderen en leerkrachten berust op wederzijds respect en vertrouwen. De verbondenheid tussen de leerkracht en de leerling blijft de onvoorwaardelijke basis tot succes.

Het spreekt voor zich dat onze werkmethodes gericht zijn op kinderen met leermoeilijkheden. Omdat we er van overtuigd zijn dat elke leerling een kunstwerkje op zichzelf is, willen we ze "à la carte" begeleiden. Dit vraagt veel energie en een grote professionaliteit van ons team.

Met een voortdurende bijscholing van de leerkrachten proberen we ervoor te zorgen dat onze pedagogische en didactische inzichten regelmatig worden aangepast en dat we op de hoogte blijven van de recentste onderwijsontwikkelingen. Van al onze medewerkers, binnen en buiten de school, wordt een hoge professionaliteit en een eerlijk engagement verwacht.

SJ-visie-opvoedingsproject