Een positief contact tussen ouders en school is heel belangrijk. Ook hier is het sleutelwoord: vertrouwen. De ouders vertrouwen op de expertise van de school, de school vertrouwt op de eerlijkheid en positiviteit van de ouders. Anders wordt het onmogelijk om de kinderen vooruitgang te laten boeken.

Oudercontacten

Aan het begin van het schooljaar organiseert de school klassikale oudercontacten. Dan verduidelijken de leerkrachten hun aanpak en de specifieke doelen die ze proberen te realiseren. Een belangrijk moment. Want op dat moment krijgen de ouders de kans om kennis te maken met de school en onze werking.

Tijdens het schooljaar worden drie individuele oudercontacten georganiseerd. De leerkrachten overlopen met de ouders hoe het kind binnen de klas presteert. Zowel op cognitief als op socio-emotioneel vlak. De ouders kunnen de leerkrachten vertellen hoe zij hun kind ervaren in de gezinssituatie. Zo leren de leerkrachten via de ouders de kinderen beter kennen. Samen zijn we sterker in opvoeden.

Indien de voorgestelde data niet passen, zoeken we graag samen naar een andere oplossing.

Overlegmomenten

Mochten er buiten deze geplande oudercontacten vragen of zorgen opduiken, kunnen zowel ouders als school het initiatief nemen voor een gesprek hierover. Indien er nog vragen zijn kunnen de ouders de directie of het personeel ook telefonisch bereiken.

Externe partners

Sommige leerlingen zullen op bepaalde vlakken extra zorg nodig hebben. De school zal dan in overleg met de ouders en de leerlingbegeleiding zoeken naar de juiste begeleiding. Samen bekijken we dan hoe ouders dit verder kunnen opvolgen.

Problemen oplossen in dialoog

Als er wat misloopt tussen de kinderen tijdens de schooluren hebben de ouders niet het recht om persoonlijk tussenbeide te komen. Dit is de taak van de leerkrachten en directie. Geschillen of onenigheden worden opgelost in dialoog.

Waar nodig zal kordaat worden ingegrepen. Opzettelijke beschadiging van materiaal, agressie tegenover andere leerlingen of leerkrachten, onbeleefd en respectloos gedrag zullen niet getolereerd worden en kunnen in uitzonderlijke gevallen leiden tot definitieve sancties. Dit is echter zeer uitzonderlijk. Meer info hierover vindt u in het schoolreglement.

sj-visie-ouder