Sport is een belangrijk onderdeel van ons opvoedingsproject. Daarom zorgen we ervoor dat sport ruim aan bod komt in onze school. Onze gespecialiseerde leerkracht lichamelijke opvoeding verzorgt voor elke groep 3 uur sport per week. Indien nodig helpt zij/hij mee bij de begeleiding van leerlingen met nood aan specifieke, motorische oefeningen. Daarnaast gaan de kinderen 2 keer per maand zwemmen.

De motorische ontwikkeling is dikwijls van grote invloed bij kinderen met een leerstoornis. Recent onderzoek wijst uit dat bewegen heel wat invloed heeft op de leerprestaties.
Waarom hechten we hier zoveel belang aan?

Fitheid

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het bestaat al eeuwen. Uithouding, kracht, doorzettingsvermogen, lenigheid en coördinatie zorgen voor een gezonde ontwikkeling. Daarnaast is sporten een belangrijk item in de strijd tegen overgewicht.

Motoriek

Heel wat van onze kinderen kampen met motorische problemen. De vaardigheden die ze tijdens de lo-lessen en bewegingsactiviteiten oppikken zorgen ervoor dat ze motorisch sterker staan.

Zelfvertrouwen

Sporten kan het zelfvertrouwen van je kind een duwtje in de rug geven. Kinderen die het op andere vlakken moeilijker hebben kunnen hierin hun energie kwijt. Dikwijls bevordert sporten dit zelfbeeld en geeft hen een gevoel van eigenwaarde, wat op zijn beurt een positieve invloed heeft op het leren.

Sociale vaardigheden

Samen spelen, nieuwe vriendjes leren kennen, een doel proberen te halen, samen iets bereiken… Het aantal sociale vaardigheden dat tijdens deze lessen aan bod komt is enorm.

Fun!

Als laatste en zeker niet het minst belangrijke: plezier! Samen sporten zorg voor voldoening en maakt van het kind een sociaal en gelukkig individu.

sj-visie-sport