In de Sint Jozefschool doen we onze uiterste best om ervoor te zorgen dat elk kind zich goed voelt in z’n vel. Uit ervaring weten we dat het kind anders heel moeilijk tot leren komt. We hechten als team dus zeer veel belang aan het welzijn van onze kinderen.

Daarom creëren we een intieme setting waarin ze zich thuis voelen, op hun eigen tempo kunnen werken en hun talenten ten volle kunnen aanspreken. Zo kunnen ze uitgroeien tot zelfstandige individuen.

Eerst bouwen we vertrouwen op. Vertrouwen in de leerkracht, in de andere kinderen, in de therapeuten, in de school. En niet in het minst: vertrouwen in zichzelf. We zorgen ervoor dat ze succes ervaren en trots zijn op wat ze kunnen. Daarna brengen we systematisch nieuwe leerstof aan waarbij we altijd een positieve en motiverende bril opzetten.

Belangrijk daarbij zijn:

- De leerattituden
Heeft de leerling “goesting” om bij te leren, kan hij aandacht schenken, kan hij/zij tot rust komen…

- De taakspanning
Kan de leerling gedurende een periode met een opdracht bezig zijn. Is de wil er om de opdracht juist uit te voeren…

- De relatievorming
Een belangrijk onderdeel van ons opvoedingsproject heeft te maken met hoe het kind in relatie leert gaan tot andere kinderen en volwassenen.

We leggen dus tegelijkertijd de focus op het welbevinden van de leerlingen, hun leerprocessen en hun gedrag. Hart, hoofd, handen. En dit in de nabijheid van het volledige team dat een veilige haven probeert te creëren. Verder dan dichtbij…
sj-visie-visie