Toekomstperspectieven na Buitengewoon Onderwijs Type Basisaanbod.

Een groot deel van onze leerlingen is na de lagere school in staat om naar het gewoon onderwijs over te schakelen. Zij starten meestal in het secundair onderwijs in de B-stroom en groeien verder door naar het gewone beroepsonderwijs (BSO).

Leerlingen waarvan wij merken dat ze op het eind van hun traject in de Sint-Jozefschool nog steeds meer nood hebben aan kleine groepjes en veel extra begeleiding vinden hun weg in het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSo).

Beide onderwijsvormen bereiden voor op een gewone tewerkstelling. In het gewone beroepsonderwijs is er meer aandacht voor theoretische vakken zoals technologie, taal en rekenen. In het buitengewoon secundair onderwijs komen deze zaken eerder praktijkgericht aan bod.

Een zeer klein aantal probeert technisch (TSO) kunstonderwijs (KSO) of algemeen vormend secundair onderwijs (ASO). Dit gebeurt echter uitzonderlijk.

In de keuze van het geschikte vervolgonderwijs worden de ouders geadviseerd door de school en het CLB. De school begeleidt de kinderen en de ouders zo goed mogelijk. Een “schoolverlatersproject”, het bezoek aan verschillende “doe-beurzen” en het bezoek van secundaire scholen zorgen er voor dat onze kinderen en hun ouders zo goed mogelijk op de hoogte raken van het aanbod in onze regio.

Indien we tijdens de schoolloopbaan van het kind zouden merken dat de overstap naar een ander type van onderwijs nodig is, wordt een traject opgestart met CLB en ouders om zo goed mogelijk in te spelen op de noden van het kind.

Toekomstperspectieven van de Sint-Jozefschool.

Er zijn plannen om de Sint-Jozefschool te huisvesten op een nieuwe locatie. Momenteel wordt er druk gewerkt om de verbouwingen in onze nieuwe vestigingsplaats te realiseren. De vermoedelijke verhuisdatum is voorzien voor september 2024. Op dat ogenblik zouden alle kindjes en leerkrachten dus verhuizen naar de Itterbeeksebaan in Anderlecht. Wordt vervolgd…


sj-visie-toekomst