De Sint-Jozefschool is onderdeel van vzw Sint-Goedele Brussel.

Naast ons schooleigen opvoedingsproject valt onze school ook onder het opvoedingsproject van deze vzw.
Dat kan je hier terugvinden

Het pedagogisch project van onze school is ook ingebed in dat van de katholieke dialoogschool:
Dat kan je hier terugvinden

Op onze school verwelkomen we iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.

De directeur van de Sint-Jozefschool is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Wanneer deze voor overleg, nascholing,… niet op school is, kan een leerling of ouder steeds terecht bij zijn beleidsmedewerker. Dit personeelslid neemt echter enkel beslissingen na overleg met de directeur.

Juridische aard en samenstelling van het schoolbestuur.

VZW Sint-Goedele Brussel.
Algemeen directeur: Dhr. Bruno De Lille
Coördinerend directeur: Mvr. Karen Luyckfasseel

Raad van bestuur.
Vzw Sint-Goedele Brussel
Verheydenstraat 39 1070 Anderlecht
Telefoon: 02/520 05 72
e-mail: info@sint-goedele.be
ondernemingsnummer: 0478.379.452 RPR: Brussel – Nederlandstalig
Voorzitter: De heer Piet Van Speybroeck, Karmelietenstraat 24 C bus 3, 1000 Brussel
Ondervoorzitter: Mevrouw Marijke Chielens, Donkerstraat 78, 1150 Brussel
Leden: Paul Cools, Steven Dubaere, Kurt Gutschoven, Diane Lambrighs, Xavier Lienart, Hans Mariën, Gilbert Parewyck, JeanMarie Sempels, Jeanine Van den Bempt, Marina Van den Broeck, Rafaël Van Den Storm, Patrick Vandewiele en Mathias Van Holm.

sj-visie-vzw